Kobiecym okiem

Liczba ofiar COVID-19 w Polsce przekroczyła już 75 tys. osób, a wiele wskazuje, że czeka nas kolejna fala pandemii, wywołana głównie odmianą delta wirusa. Jak bardzo jest on groźny i czy dostępne szczepionki ochronią przed tą odmianą ko