Kobiecym okiem

– „Gazeta Wyborcza” stoi jednoznacznie po jednej ze stron sporu politycznego w Polsce. Zresztą gazeta przegrała już wiele procesów o pisanie nieprawdy. To jest jeszcze jeden element rozpoczynającej się brutalnej kampanii wybo