Klub u Redaktorów

„Klub u redaktorów” jest cotygodniową studyjną audycją opartą na zderzeniu i wymianie poglądów redaktorów polskich mediów na Litwie oraz ekspertów z poszczególnych, różnych dziedzin polityk