Klub u Redaktorów

„Klub u redaktorów” jest cotygodniową studyjną audycją opartą na zderzeniu i wymianie poglądów redaktorów polskich mediów na Litwie oraz ekspertów z poszczególnych, różnych dziedzin polityków, samorządowców, ekonomistów, pedagogów i naukowców. Ważnym zadaniem Klubu jest nie tylko analiza bieżących wydarzeń i problemów, z jakimi boryka się polska społeczność, ale też integracja i promocja polskiego środowiska medialnego na Litwie.