Kierunek Zachód

Virtualia Art to polonijne medium z siedzibą w Belgii. Założycielką jest Yvette Popławska. W 2013 roku otrzymała nagrodę za pracę organiczną. Polacy mieszkający w Niemczech coraz chętniej nawiązują współpracę z firmami nad Wisłą. Taką osobą je