Kierunek Zachód

W programie: „Polonia4Neighbours” w Berlinie. Akcja to projekt ministerstwa spraw zagranicznych w walce z koronawirusem. Dołączyli do niej m.in. duszpasterze z polskiego kościoła w Berlinie pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Pracownicy s