Kierunek Zachód

W Niemczech w Polskim Instytucie w Duesseldorfie otwarto wystawę „Lernt Polnisch”. Pierwszy raz mieszkańcy miasta zobaczyli ją 1 września, a potem w parlamencie NRW w Dueseldorfie. Kapitan Jan Brzeski ma 97 lat, razem z córką mieszka w Brukseli. Jest on ostatnim żyjącym żołnierzem I. Dywizji generała Stanisława Maczka. W Wiedniu w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk odbył się wieczór z twórczością Adama Mickiewicza i noblistki Wisławy Szymborskiej. Pani Justyna z Niemiec prowadzi butik internetowy i coraz więcej Polek decyduje się na zakupy online.