Kierunek Zachód

W Niemczech w Polskim Instytucie w Duesseldorfie otwarto wystawę „Lernt Polnisch”. Pierwszy raz mieszkańcy miasta zobaczyli ją 1 września, a potem w parlamencie NRW w Dueseldorfie. Kapitan Jan Brzeski ma 97 lat, razem z córką miesz