Kierunek Zachód

„Aria Pożegnalna” w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z okazji Roku Zygmunta Herberta w wykonaniu Jerzego Zelnika, inicjatywa poszukiwania piłkarskich talentów wśród piłkarzy zachodnich klubów polskiego pochodzenia &