Kierunek Zachód

„Aria Pożegnalna” w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii z okazji Roku Zygmunta Herberta w wykonaniu Jerzego Zelnika, inicjatywa poszukiwania piłkarskich talentów wśród piłkarzy zachodnich klubów polskiego pochodzenia „Gramy dla Polski” współorganizowana przez PZPN, pielgrzymka i piknik rodzinny Polonii holenderskiej, Polonijne Dni Europy i na koniec II Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.