Kierunek Zachód

O setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II pamiętali Polacy na całym świecie. W Brukseli odbyła się kameralna uroczystość ku pamięci Ojca Świętego. Polskiego papieża wspomina Andrzej Przyłębski, ambasador RP w Berlinie. W programie też m.in. o