Kierunek Zachód

Fundacja „Barka” powstała ponad trzydzieści lat temu w Poznaniu, by pomóc bezdomnym nie tylko w znalezieniu dachu nad głową, ale i rozpoczęciu nowego życia. Pracownicy organizacji działają również na terenie Irlandii, Wielki