Kierunek Zachód

Ambasador Polski w Berlinie Andrzej Przyłębski, jego obowiązki i niecodzienne pasje. Pierwsze polskie prywatne muzeum sztuki współczesnej poza granicami kraju. Epidemia koronawirusa przeszkodziła w przygotowaniach do wystawienia sztuki „Tandem, czyli miłość rozłożona w dwóch aktach”. Na koniec o polonijnych talentach piłkarskich w wyjątkowej rodzinie Enrico i Naomi.