Kierunek Zachód

12 lat temu grupa polskich nauczycieli i rodziców założyła Stowarzyszenie Polskiej Szkoły w Reykjawiku. Niedługo potem, 18 października 2008 roku, powstała tam polska biblioteka. Pierwsze książki podarowali pracownicy konsulatu. Od 2007 r. dzi