Kierunek Zachód

To były wyjątkowe święta w związku z epidemią koronawirusa. Obostrzenia związane z pandemia zatrzymały polonijne rodziny w domach. Nie było tłumów na lotniskach i dworcach jak co roku. Wiele polskich parafii uroczystości liturgiczne Wielkiego