Kierunek Zachód

W programie: przygotowania do świąt w polonijnych domach, zakupy przedświąteczne w polonijnych sklepach, pierwsza stacja Orlen w Niemczech, miesięcznik „Kontakty” z Berlina, Pasja Golgota Trzeciego Tysiąclecia w Brukseli.