Kierunek Zachód

W Islandii odbył się Dzień Kultury Polskiej zorganizowany m.in. przez polską ambasadę. Polska poradnia logopedyczno-psychologiczna w Brukseli, której nadano imię księżnej Izabeli Czetwertyńskiej, pielęgniarki i samarytanki pomagającej rodakom. W Wiedniu odbył się I Festiwal Polonijnej Piosenki. Do stolicy Austrii przyjechali polonijni artyści prawie z całego świata. Turniej Piłkarski „5 Lendar Turnijeer” w Kolonii, w którym uczestniczyli samorządowcy z miast partnerskich: Katowic z Polski, Liverpoolu z Wielkiej Brytanii, Esch z Luksemburga i Salonik z Grecji. Polki z Dublina zorganizowały „wymianę ubrań” w ramach propagowania mody na niekupowanie nowych.