Kierunek Zachód

W Islandii odbył się Dzień Kultury Polskiej zorganizowany m.in. przez polską ambasadę. Polska poradnia logopedyczno-psychologiczna w Brukseli, której nadano imię księżnej Izabeli Czetwertyńskiej, pielęgniarki i samarytanki pomagającej rodakom.