Kierunek Zachód

Konkurs na „Najpiękniejszy Wiersz Miłosny” podczas literackich Walentynek w Dublinie w polskiej bibliotece „Biblary”. Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych PolandBusinessCenter World z Berlina pomaga w zawieraniu