Kierunek Zachód

Konkurs na „Najpiękniejszy Wiersz Miłosny” podczas literackich Walentynek w Dublinie w polskiej bibliotece „Biblary”. Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych PolandBusinessCenter World z Berlina pomaga w zawieraniu kontaktów biznesowych przedsiębiorcom polonijnym z całego świata. Od 19 lat działa Zespół Pieśni i Tańca w Madrycie, do którego należy 40 członków z rodzin polskich i hiszpańskich. Bal karnawałowy dla nauczycieli odbył się w Comblain la Tur w Belgii. Walentynki – Roztańczone Święto Zakochanych w Brukseli z występami polskich gwiazd disco polo.