Kierunek Zachód

Po raz pierwszy w belgijskim Geel spotkali się nauczyciele polonijni z Litwy, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Belgii. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Erasmus+”, zatytułowanego „Polska szkoła za granicą”. W ni