Kierunek Zachód

Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne „Forum” w Hiszpanii świętowało swoje 25-lecie! Powstało w czerwcu 1994 roku w Madrycie, dzięki inicjatywie osób polskiego pochodzenia. Jego głównym celem jest promocja kultury pol