Kierunek Zachód

Spotkanie dla nauczycieli polonijnych w Belgii zorganizowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Polską Macierz Szkolną. Polonijni nauczyciele mieli również okazję poszerzyć swoją wiedzę podczas IV Europejskiej Konferencji Metody