Kierunek Zachód

Spotkanie dla nauczycieli polonijnych w Belgii zorganizowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Polską Macierz Szkolną. Polonijni nauczyciele mieli również okazję poszerzyć swoją wiedzę podczas IV Europejskiej Konferencji Metodycznej w Madrycie. Drugie Polskie Forum Budowlane odbyło się w Holandii. Wernisaż artystów polonijnych zorganizowano w Dusseldorfie. Jura Krakowsko-Częstochowska miejscem spotkań polskich i polonijnych miłośników gór.