Kierunek Zachód

Gen. Stanisław Maczek i jego żołnierze zostali bohaterami Dnia Muzeów w Bredzie z okazji 75. Rocznicy wyzwolenia miasta. „Jack Strong” to wystawa o gen. Ryszardzie Kuklińskim, która została zaprezentowana w Kolonii i Essen w Niemczech. Słowiański repertuar prezentuje powstały w 1992 r. chór z holenderskiego Helmond, który w 90 proc. składa się właśnie z Holendrów. Trzecia edycja biegu „Polish Run” w Brukseli, który ma propagować aktywność fizyczną. Polonijne regaty z udziałem załóg polonijnych oraz z Polski odbyły w Gdyni.