Kierunek Zachód

Gen. Stanisław Maczek i jego żołnierze zostali bohaterami Dnia Muzeów w Bredzie z okazji 75. Rocznicy wyzwolenia miasta. „Jack Strong” to wystawa o gen. Ryszardzie Kuklińskim, która została zaprezentowana w Kolonii i Essen w