Kierunek Zachód

We Francji z okazji 75-lecia lądowania armii gen. Maczka w Normandii odbyła się uroczystość upamiętniająca największą na świecie operację desantową. W czasie obchodów odsłonięto tablicę upamiętniającą dowódcę 1. Pancernej Dywizji &ndash