Kierunek Zachód

Port Gdański i województwo łódkie gośćmi II Dni Polskich w Antwerpii. XXXI Parafiada w Warszawie, to święto wiary, kultury i sportu z udziałem nie tylko młodzież z Polski, ale również naszych wschodnich i zachodnich sąsiadó