Kierunek Zachód

Austriacka Polonia obchodziła swoje święto w Wiedniu. Dni Polski w stolicy Austrii zgromadziły miłośników sportu i polskiej kultury. W programie również uroczyste ślubowanie reprezentacji austriackiej Polonii w Wiedniu na Światowe Igrzyska Polonijne w Gdyni. W Hadze młodzież i dzieci z polskich rodzin zmierzyły się z pułapkami języka polskiego podczas polskiego dyktanda. W Antwerpii odbyło się letni Piknik Polonijny. Jego gitary rozbrzmiewają Japonii. Chinach, Meksyku czy Stanach Zjednoczonych – Bogusław Teryks, wirtuoz gitary, lutniarz z Moguncji.