Kierunek Zachód

Austriacka Polonia obchodziła swoje święto w Wiedniu. Dni Polski w stolicy Austrii zgromadziły miłośników sportu i polskiej kultury. W programie również uroczyste ślubowanie reprezentacji austriackiej Polonii w Wiedniu na Światowe Igrzy