Kierunek Zachód

Wyjątkowy koncert odbył się w Hamburgu z okazji Roku Moniuszkowskiego, w którym przypada dwusetna rocznica urodzin ojca Polskiej Opery Narodowej. Arie operowe z Halki czy Strasznego Dworu połączono z innymi utworami w jeden śpiewnik tworząc ni