Kierunek Zachód

Wyjątkowy koncert odbył się w Hamburgu z okazji Roku Moniuszkowskiego, w którym przypada dwusetna rocznica urodzin ojca Polskiej Opery Narodowej. Arie operowe z Halki czy Strasznego Dworu połączono z innymi utworami w jeden śpiewnik tworząc niezapomniany spektakl polskiej muzyki narodowej. W programie również: paryska wystawa upamiętniająca wojnę polsko – bolszewicką, nowa polska szkoła w holenderskim Helmond, Kobiecy Challenge w Oberhausen oraz projekt „Gramy dla Polski”, zorganizowany po raz jedenasty w Kolonii.