Kierunek Zachód

Po raz kolejny w Europie Zachodniej zorganizowano „Pasję-Golgotę trzeciego tysiąclecia” tym razem w Paryżu. W oprawie muzycznej zapewnionej przez gdańskich muzyków, recytowano wiersze Ewy Sikory ilustrowane obrazami Drogi Krzyżowej Jerzego Dudy Gracza. 1 maja przypada 15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji w Brukseli z inicjatywą wspólnego zdjęcia wystąpiło przedstawicielstwo województwa pomorskiego w Belgii. Piętnaście osób ubranych na biało czerwono symbolizowało piętnaście gwiazd. Jaką opieką zapewnić dziecku w Niemczech, kiedy musimy wrócić do pracy? Alternatywą dla przedszkola może być instytucja Tagesmutter. W Hadze odbyły się 10. Jubileuszowe, polonijne spotkania artystów. „Zachciało się wam Kalwaryji” Ryszarda Łatki to sztuka pokazująca polską rodzinę Placków w krzywym zwierciadle stereotypów naszych cech narodowych, w wykonaniu aktorów-amatorów.