Kierunek Zachód

Po raz kolejny w Europie Zachodniej zorganizowano „Pasję-Golgotę trzeciego tysiąclecia” tym razem w Paryżu. W oprawie muzycznej zapewnionej przez gdańskich muzyków, recytowano wiersze Ewy Sikory ilustrowane obrazami Drogi Krzyżowej