Kierunek Zachód

Irena Sendlerowa, Janusz Korczak, o. Maksymilian Kolbe – bohaterowie wojennej pożogi. Muzeum II Wojny Światowej przygotowało specjalny spektakl „Dobro zło zwycięża” z udziałem małych aktorów zaprezentowano w Essen w Niemczech