Kierunek Zachód

Magazyn przedstawia wydarzenia społeczne, kulturalne i religijne, w których bierze udział zachodnioeuropejska Polonia. Ważną kwestia programu będzie przedstawienie i promowanie sylwetek Polaków, którzy na emigracyjnym gruncie roz