Kierunek Zachód

W Paryżu odbyło się uroczyste umieszczenie kopii ikony Matki Boskiej Jasnogórskiej i relikwii św. Jana Pawła II w Polskiej Kaplicy narodowej w katedrze Notre Dame. Wydarzeniu towarzyszyła mu msza w hołdzie za niepodległą ojczyznę. Inauguracja kaplicy ikony Matki Boskiej Częstochowskiej w Paryżu. Nowy sztandar ufundowany przez Polonię w związku ze 100-leciem niepodległości poświęcony w AArchus w Danii. „Nie mówię, ale się porozumiewam”, pod takim hasłem odbyły się warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych w Essen w Niemczech. W programie również o przyznaniu nagrody Polaka Roku „Polonus” w Holandii oraz pomocy niesionej osobom potrzebującym, w tym bezdomnym, przez stowarzyszenie „Frankfurterki Pomagają”. Wśród beneficjentów są nie tylko Polscy przebywający we Frankfurcie nad Menem.