Kierunek Zachód

W Paryżu odbyło się uroczyste umieszczenie kopii ikony Matki Boskiej Jasnogórskiej i relikwii św. Jana Pawła II w Polskiej Kaplicy narodowej w katedrze Notre Dame. Wydarzeniu towarzyszyła mu msza w hołdzie za niepodległą ojczyznę. Inauguracja