Kierunek Zachód

W e wszystkich krajach europejskich Polonia organizowała obchody z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. W programie również projekcja filmu „Złączyć się z narodem” w Ambasadzie RP w Paryżu. 6. Forum Polonii Europejskiej w Rz