Kierunek Zachód

Magazyn „Kierunek Zachód” przedstawia wydarzenia społeczne, kulturalne i religijne, w których bierze udział zachodnioeuropejska Polonia.