Kierunek Zachód

Obchody 225. rocznicy powstania „Mazurka Dąbrowskiego”, polonijna pielgrzymka do Neviges, pokaz mody orientalnej Elżbiety Wysoczańskiej w Paryżu – o wszystkich tych wydarzeniach w dzisiejszym odcinku programu. Zajrzymy też na salę