Kierunek Zachód

Wystawa „Prawdy Polaków. Manifestacja odwagi i wiary”. Polonijna pielgrzymka do sanktuarium w Banneux. 74 rocznica wyzwolenia Lommel przez Brygadę gen. Stanisława Maczka. Spotkanie z polską pisarką Barbarą Kosmowską. Piąty Festiwal