Kierunek Zachód

Dzisiaj świętujemy obchody rocznicy wyzwolenia obozów w Mauthausen i Gusen. Następnie weźmiemy udział w polonijnych piknikach w Berlinie i w Brukseli, a wieczorem sprawdzimy, jak bawią się goście Balu Polskiego w Belgii. Podpatrzymy także, jak trenuje polonijna drużyna piłkarska ze Szwajcarii.