Kierunek Zachód

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Bernie, odsłonięcie pomnika generała Bolesława Roi oraz bieg tropem wilczym w Ressaix – to wszystko w dzisiejszym odcinku. Obejrzymy także nowo powstały mural poświęcony Marii Skłodowskiej-Curie