Kierunek Zachód

Jak wygląda polska szkoła na emigracji? Co wydarzyło się podczas koncertu w Solingen „Z sercem dla Ukrainy”? O swojej historii opowie Marek Wroński, pułkownik francuskiej żandarmerii. Po ulicach Rzymu oprowadzi nas polska przewodniczka, M