Kierunek Zachód

W dzisiejszym programie pokażemy, jak Warszawa pomaga uchodźcom z Ukrainy. Dowiemy się, jakie wsparcie płynie z Essen i Oberhausen do naszego wschodniego sąsiada. Zobaczymy także polsko-ukraińskie spotkanie w Gelsenkirchen i omówimy możliwe go