Kierunek Zachód

Koncert „Solidarność dla Ukrainy” w Dusseldorfie. Obchody 130. rocznicy urodzin gen. Stanisława Maczka w Holandii. W tym roku organizowany będzie również „Rom generała”, bo przypada również rocznica urodzin gen. Stanisława Sosabowskiego i gen. Władysława Andersa. W Brukseli odbyło się dyktando polonijne dla uczniów z polonijnych szkół społecznych krajów Beneluksu. Na koniec o urodzinach szkoły polskiej w Leuven.