Kierunek Zachód

Jak Zachód reaguje wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie? W całej Europie odbywają się manifestacje antywojenne, zbiórki charytatywne i widać wielkie zaangażowanie wolontariuszy w pomoc uchodźcom. Ukraińcy, mieszkający na Zachodzie, są