Kierunek Zachód

W Sejmie odbył się V Zjazd Polonii i Polaków zza Granicy. Wizyta marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w Austrii. Trzecie Polonijne Forum Ekonomiczne w Krynicy. Uroczystości wyzwolenia Belgii przez polskich żołnierzy. Turniej tenisowy Polen Cup w Darmstadt.