Kierunek Zachód

W tym roku przypada 100. rocznica działalności Związku Polaków w Niemczech. W Adegem w Belgii działa Polsko-Kanadyjskie Muzeum II Wojny Światowej, w którym zgromadzono pamiątki po żołnierzach, którzy wyzwalali Belgię. Polacy mies