Kierunek Zachód

W tym roku przypada 100. rocznica działalności Związku Polaków w Niemczech. W Adegem w Belgii działa Polsko-Kanadyjskie Muzeum II Wojny Światowej, w którym zgromadzono pamiątki po żołnierzach, którzy wyzwalali Belgię. Polacy mieszkający w Nadrenii-Westfalii organizuja wycieczki, by poznać historię Niemiec, zwłaszcza gdy wiąże się ona z historią Polski. Wiedeńsko-Krakowskie Stowarzyszenie Kultury od lat promuje polskich artystów w Austrii. Elżbieta Czerczuk, reżyserka i aktorka, jest jedną z ambasadorek polskiej kultury we Francji; w Paryżu stworzyła swój teatr.