Kierunek Zachód

Ostia to nadmorska dzielnica Rzymu. Działa w niej jedna z dwóch polskich szkół w Wiecznym Mieście. Szkoła uczy nie tylko języka polskiego, ale uczy Polski. W programie też: druhowie z Nicei, koncert pamięci Szymona Laksa w Hamburgu, Muz