Kierunek Zachód

„Paczka serca dla Polski”, czyli wspomnienie pomocy Holendrów dla opozycjonistów po wprowadzeniu stanu wojennego. Wystawę z tamtego wydarzenia zorganizowano w ambasadzie Polski w Hadze. 40. rocznicę upamiętniono również w Paryżu. Wystawą twórczości Josepha Beuys’a przypomniano o tragicznych czasach 1981 r w Instytucie Polskim w Dusseldorfie. Na koniec #szczepimysię czyli rozstrzygnięcie konkursu młodych autorów komiksu, którzy pokazali jak walczyć z koronawirusem w Brukseli.