Kierunek Zachód

Polska ratuje Niemcy chroniąc granicę przed hybrydowym atakiem prowadzonych przez Aleksandra Łukaszenkę wspieranego przez Władimira Putina. Polaków wspiera cała Europa. W programie również o sprowadzeniu zwłok Maurycego Mochnackiego do