Kierunek Zachód

W Berlinie odbył się specjalny koncert z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości w wykonaniu polskich muzyków. Było to równocześnie pożegnanie misji ambasadora Andrzeja Przyłębskiego na placówce w Berlinie. Rockowy koncert odbył się również w Monachium, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Polonica”. We Francji przeprowadzono renowację pomnika Cypriana Kamila Norwida. Wystawa o drodze do papiestwa Jana Pawła II i na koniec krakowskie szopki na Boże Narodzenie, ale w Duseldorfie.