Kierunek Zachód

W Berlinie odbył się specjalny koncert z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości w wykonaniu polskich muzyków. Było to równocześnie pożegnanie misji ambasadora Andrzeja Przyłębskiego na placówce w Berlinie. Rockowy koncert