Kierunek Zachód

Polonia obchodzi Narodowe Święto Niepodległości w Niemczech. W Wiedniu organizowany jest marsz szlakiem bojowym Jana III Sobieskiego, trasa marszu wyznaczona została wzdłuż linii frontu, która przebiegała podczas bitwy między armią Osmańską a