Kierunek Zachód

Polonia obchodzi Narodowe Święto Niepodległości w Niemczech. W Wiedniu organizowany jest marsz szlakiem bojowym Jana III Sobieskiego, trasa marszu wyznaczona została wzdłuż linii frontu, która przebiegała podczas bitwy między armią Osmańską a armią wojsk sprzymierzonych. Szkoła im. A Mickiewicza w Paryżu z nagrodą TVP Polonia, która jest przyznawana za zasługi dla Polski i Polaków za granicą, to nagroda przyznawana każdego roku osobom i instytucjom, które w szczególny sposób przyczyniają się do podtrzymywania tożsamości narodowej Polaków rozsianych po całym świecie.