Kierunek Zachód

W belgijskim Lommel już po raz 77. odbyły się obchody rocznicy
wyzwolenia miasta przez wojska generała Stanisława Maczka. Jego żołnierze nieśli wolność innym, marząc o wolnej Polsce. W programie też m.in. I Polskie Forum Gospodarcze w Szwajcarii,
konkurs recytatorski dla uczniów szkół polskich w Kolonii oraz
letnie igrzyska polonijne w Pułtusku.