Kierunek Zachód

Historia Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej wciąż jest praktycznie nieznana w Europie Zachodniej. Prof. Jan Żaryn oraz organizatorzy promocji jego książki „Polska wobec zagłady” w niemieckim Essen postanowili kolejny raz przypomnieć, że pomimo groźby śmierci, czy wywózki do obozów, wielu Polaków pomagało narodowi żydowskiemu. W programie też m.in. rocznica operacji Market Garden w Driel, polski piknik rodzinny Polonii w Niderlandach oraz rejsy wycieczkowe z Urszulą Ogrodowską.