Kierunek Zachód

Historia Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej wciąż jest praktycznie nieznana w Europie Zachodniej. Prof. Jan Żaryn oraz organizatorzy promocji jego książki „Polska wobec zagłady” w niemieckim Essen postanowil