Kierunek Zachód

Na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau uroczyście upamiętniono jego ofiary. W niedzielę odbyło się narodowe czytanie „Moralności pani Dulskiej”; dramat Gabrieli Zapolskiej czytano w wielu polonijnych ośrodkach na