Kierunek Zachód

W Berlinie odbyła się konferencja Made in Poland z udziałem polskich firm promujących się na rynku za naszą zachodnią granicą. Przenosimy się do Brukseli, gdzie odbył się finał konkursu Lemistorie zorganizowany dla polonijnych dzieciaków w ogł