Kierunek Zachód

Nagroda „Polonicus” jest przyznawana od 2009 roku w uznaniu zasług na rzecz dialogu, jednoczenia i promocji Polaków w Europie i na świecie. W tym roku nagrodę otrzymał w Akwizgranie Senat RP. W programie też m.in. uroczyste zakończ