Kierunek Zachód

Nagroda „Polonicus” jest przyznawana od 2009 roku w uznaniu zasług na rzecz dialogu, jednoczenia i promocji Polaków w Europie i na świecie. W tym roku nagrodę otrzymał w Akwizgranie Senat RP.
W programie też m.in. uroczyste zakończenie roku szkolnego w Gandawie i ślubowanie pierwszoklasistów w Kolonii, finał polonijnego konkursu o Ignacym Janie Paderewskim w Poznaniu oraz
I Polonijne Mistrzostwa Europy w Lesznie.