Kierunek Zachód

Z Białorusi wciąż płyną złe wiadomości, ale społeczność polska, żyjąca w Europie Zachodniej, nie pozostaje obojętna wobec okrutnych represji, jakie spotykają tamtejszą Polonię i obywateli. W berlińskim Instytucie Pileckiego otwarto wystawę „Nie