Kierunek Zachód

Z Białorusi wciąż płyną złe wiadomości, ale społeczność polska, żyjąca w Europie Zachodniej, nie pozostaje obojętna wobec okrutnych represji, jakie spotykają tamtejszą Polonię i obywateli. W berlińskim Instytucie Pileckiego otwarto wystawę „Niech żyje Białoruś!”. W programie też: zakończenie roku szkolnego w Atenach, polonijna pielgrzymka do Neviges i
polonijny zespół romski na festiwalu w Wałbrzychu.